Süd və süd məhsulları bazar araşdırması.

Süd və süd məhsulları bazarı üzrə marketinq araşdırmasının xülasəsi. Tədqiqatın metodologiyası:

Toyuq məhsulları bazar araşdırması

Toyuqəti bazarı üzrə marketinq araşdırmasının xülasəsi. Tədqiqatın metodologiyası.

X