image

Süd və süd məhsulları bazarı üzrə marketinq araşdırmasının xülasəsi. Tədqiqatın metodologiyası:

image

Toyuqəti bazarı üzrə marketinq araşdırmasının xülasəsi. Tədqiqatın metodologiyası.

X