s1
s3
s4

Satışın düzgün təşkili və idarə olunması şirkətin gəlirinin artırılmasını təmin edir.

 • Satış strategiyasının hazırlanması;
 • Distribusiya kanallarının təhlili və yaradılması;
 • Qiymətqoyma, zərərsizlik həcminin hesablanması;
 • İdarəetmənin xüsusiyyətləri (xərc, mal , satış, bazar, ölçülər);
 • Fəaliyyətin  planlaşdırılması (mal, ərazi, personal);
 • Müştərilərə aid qərarlar ( satış proqnozu və potensialı);
 • Personala aid qərarlar (çeşid, ödəmə, debitor borcları);
 • Satışlara aid qərarlar (mal, müştəri, seqmentlər).
 • Mövcud nəticələrə daha az resurslarla nail olunması;
 • Biznes prosesi daxilində əvəz olunan funksiyanın ixtisar edilməsi;
 • Proseslərin səmərəliliyinin artırılması;
 • Marketinqin optimallaşdırılması;
 • Mənfəətin optimallaşdırılması;
 • Strukturun optimallaşdırılması;
 • KPI-ların tətbiq olunması;
 • Xərclərin azaldılması və gəlirlərin artırılması.

Kadr konsaltinqi insan resurslarının sistemləşdirilməsinə və optimallaşdırılmasına  yönəldilmiş xidmətdir. Bu kimi proseslərdən ibarətdir:

 • Personalın attestasiyası;
 • Xüsusi inkişaf proqramının hazırlanması;
 • Təlimlərin keçirilməsi.

Bu işin nəticəsində nələr əldə edirsiniz?

 • İşçilərin məhsuldarlığının artırılması;
 • Personala sərf olunan xərclərin azaldılması;
 • İşçinin iş vaxtından səmərəli istifadə etməsi.
phone
X